Příručka pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích : Pozice

Pozice

Vyberte ragby o patnácti hráčích, či ragby o sedmi hráčích, a klikněte na číslo dresu, abyste se dozvěděli vice o tom hráči.

Zde uvedená jména pozic (týká se pouze anglické verze) jsou nejobvykleji používána napříč ragbyovým světem. Některé regionální varianty se ovšem mohou vyskytnout.

Ragby o patnácti hráčích bylo vždy charakterizováno tak, že to je hra pro všechny tvary a velikosti hráčů.

Unikátní je, že každá pozice vyžaduje soubor rozdílných fyzických a technických atributů a právě tato rozmanitost tuto hru zpřístupňuje všem.

© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.