En introduction till rugby : Positionerna

Positionerna

Välj femton- eller sjumanna och klicka eller peka på ett tröjnummer för att lära dig mer om den positionen.

Benämningarna på positionerna ovan är de mest använda i svenskan. Dessa kan variera något mellan olika länder, och inom landet.

Rugby Union har alltid karaktäriserats av att vara en sport för alla former och storlekar.

Varje position kräver en unik uppsättning fysiska och tekniska förutsättningar och det är denna mångfald som gör rugby till en sport för alla.

© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.