I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Proč se pískalo?

Pro někoho, kdo není obeznámen s pravidly ragby, může být složité říci, proč rozhodčí zastavil hru pro přestupek. Zde se podíváme na některé nejobvyklejší důvody, proč by se mohlo pískat. Součastně uvidíte gestikulaci rozhodčího během každé okolnosti, která nastane během hry. Signalizace pro trestný kop a volný kop jsou ukázány na

Stránka “Trestný kop a volný kop”.

 • Je dána výhoda

  Výhoda může být aplikována při každém malém porušení pravidel (např. předhoz), nebo přestupku, který by měl za následek trestný kop (např. postavení mimo hru). Rozhodnutí musí být uděláno rozhodčím vzhledem k tomu, že může být výhodnější pro mužstvo, které se nedopustilo přestupku, aby hra pokračovala bez přerušení. Jestliže žádná výhoda nenastala, rozhodčí zapíská a vrátí hru na místo původního přestupku, na základě kterého byla udělena výhoda.

 • Přihrávka dopředu nebo předhoz

  Někdy bude útočící mužstvo, které se blíží brankové čáře, zastaveno zapískáním rozhodčího.

  Jestliže přihrávka letěla dopředu, či chyba v ovládání míče měla za následek předhoz, bude mužstvu, které se neopustilo přestupku, udělen mlýn.

  Přihrávka dopředu
  Předhoz
 • Neuvolnění hráče, či míče

  Po skládce musí skládající ihned uvolnit skládaného, a skládaný musí uvolnit míč.

  Neučinění jednoho, či druhého, limituje spravedlivý boj o míč. Pokud nedojde k uvolnění v rozumném časovém úseku, rozhodčí nařídí trestný kop ve prospěch mužstva, které se neprovinilo.

  Neuvolnění hráče
  Neuvolnění míče
 • Neodvalení se

  Jakýkoli hráč na zemi v rucku, či maulu, se musí ihned odvalit od míče, aby tak umožnil pokračování ve hře týmu s míčem.

  Neučinění tohoto bude mít za následek nařízení trestného kopu ve prospěch mužstva, které se neprovinilo.

 • Připojení se do rucku/maulu ze strany

  Když se připojuje do rucku, či maulu, všichni hráči tak musí činit zezadu zpoza poslední nohy posledního spoluhráče.

  Jestliže se hráči připojí ze strany, jsou v postavení mimo hru a zároveň zasahují do hry, budou potrestáni trestným kopem ve prospěch mužstva, které se neprovinilo.

 • Nehratelný míč v rucku, či maulu

  Jestliže se míč stane nehratelným v rucku, např. je pod hráči, kteří jsou na zemi, rozhodčí nařídí mlýn ve prospěch mužstva, které postupovalo vpřed před tím, než se stal míč nehratelným. Ohledně maulu, mlýn je nařízen ve prospěch mužstva, které nemělo míč ve své moci při vzniku maulu.

  Nehratelný v rucku
  Nehratelný v maulu
© World Rugby 2010 - 2020 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.