Příručka pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích : Kam odtud jít

Vzdělávací proces World Rugby

Vzdělávací proces World Rugby

Kam odtud jít

World Rugby řídí paletu programů pro vzdělávací proces, které jsou koncipovány tak, aby pomáhaly hráčům, trenérům, činovníkům utkání a všem dalším se dozvědět více o ragby o patnácti hráčích a stát se tak více angažován v této hře.

Pro více informací jděte na

passport.worldrugby.org

Pas World Rugby – webová stránka interaktivního učení od World Rugby

Copyright © World Rugby 2019.

Pouze pro osobní a vzdělávací reprodukci této práce je uděleno povolení. Kopírování, pronájem, půjčování, či distribuce této práce pro komerční účely je zakázáno.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Váš lokální klub, nebo národní unii, nebo jděte na www.worldrugby.org
© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.