I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Skládka, ruck, maul

Stejně tak, jako je ragby hrou vyhýbání se, která vyžaduje vytváření a využívání prostoru, je ragby také kontaktní sport. Ve své podstatě, kontaktní situace mohou být mechanismem, kterým hráči vytváří prostor, který potřebují k útoku. Tří nejobvyklejší kontaktní situace, které se stávají v otevřené hře, jsou skládky, ruck a maul.

Skládka

Pouze hráč, který nese míč, může být skládán soupeřem. Skládka nastává, když hráč s míčem je držen jedním, či více hráči soupeře, a je složen na zem, tzn. má jedno, či obě kolena na zemi, sedí na zemi, nebo je na jiném hráči, který je na zemi. K zachování kontinuity hry musí hráč nesoucí míč tento míč uvolnit ihned po skládce, skládající hráč musí uvolnit skládaného a oba hráči se musí odvalit od míče. Toto umožnuje ostatním hráčům bojovat o míč, čímž nastává nová fáze hry.

Ruck

Ruck se vytvoří, jestliže je míč na zemi a jeden, čí vice hráčů, z každého mužstva, kteří stojí na nohou, jsou blízko kolem něj. V rucku hráči nesmí hrát míč rukama, k čemuž musí používat pouze své nohy, či musí postupovat vpřed tak, aby se míč objevil u poslední nohy spoluhráčů v rucku. V tomto okamžiku může být míč zvednut.

Maul

Maul nastane, když je hráč s míčem držen jedním, čí vice hráči soupeře, a jeden, či více spoluhráčů, je přivázán (maul tedy potřebuje minimálně tři hráče). Míč nesmí být na zemi.

Tým v držení míče se může pokoušet získat území tlačením soupeře směrek k jeho brankové čáře. Míč může pak být předáván vzad mezi hráči v maulu a eventuálně přihrán hráči, který není v maulu, nebo hráč s míčem může maul opustit a běžet s ním.

© World Rugby 2010 - 2020 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.