I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Tackling, ruck & maul

Udover at være en sport, hvor det gælder om at undgå modstanderen ved at skabe og udnytte åbent rum, er rugby også en kontaktsport. Kontaktsituationer kan være den udslagsgivende faktor til, at der skabes et åbent rum. Tacklinger, ruck og maul udgør de tre mest almindelige kontaktsituationer i åbent spil.

Tacklinger

Kun den boldbærende spiller må tackles af en modspiller. En tackling finder sted, når den boldbærende spiller stoppes af én eller flere modspillere og bringes til jorden, dvs. den boldbærende spiller har ét eller begge knæ på jorden, ligger på jorden eller ligger oven på en spiller, der er på jorden. For at opretholde kontinuitet i spillet skal den boldbærende spiller slippe bolden, så snart han rammer jorden; den tacklende spiller skal samtidig slippe den boldbærende spiller, og begge spillere skal rulle væk fra bolden. Dette gør det muligt for både med- og modspillere at konkurrere om bolden, og en ny spilfase påbegyndes.

En ruck

En ruck formes, når bolden ligger på jorden, og én eller flere spillere fra hvert hold, som står på benene, kæmper om bolden. Når en ruck er formet, må spillerne kun røre bolden med fødderne og/eller skubbe modstanderen væk, så bolden er placeret ved den bagerste fod på den bagerste spiller i en ruck, hvorefter bolden må samles op.

En maul

En maul opstår, når boldbæreren bliver holdt af en eller flere modstandere, eller en eller flere medspillere også holder (binder på) boldbæreren – en maul kræver derfor deltagelse af minimum tre spillere. Bolden må ikke være på jorden.
Holdet med bolden kan forsøge at vinde territorie ved at skubbe modstanderen tilbage mod deres mållinje. Bolden kan afleveres tilbage mellem spillere i maulen for derefter at blive afleveret til en spiller, der ikke er en del af maulen; eller en spiller kan forlade maulen med bolden og løbe med den.

© World Rugby 2010 - 2020 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.