I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Tackling, ruck & maul

Trots att rugby handlar om att undvika kontakt genom att skapa ytor i öppet spel, så är rugby en kontaktsport. Kontaktsituationer kan vara avgörande för att skapa ytor även i anfall. De tre vanligaste kontaktsituationerna i öppet spel är tackling, ruck och maul.

Tacklingen

Endast spelare med boll får tacklas av motståndarna. En tackling uppstår när bollhållaren hålls fast och dras mot marken av en eller flera motståndare, dvs att bollbäraren har ett eller två knän på marken, ligger på marken eller befinner sig på en spelare som är på marken. För att behålla kontinuiteten i spelet skall bollbäraren släppa bollen och alla spelare inblandade i tacklingen måste rulla bort från bollen. På detta sätt får övriga spelare möjlighet att kämpa om bollen och starta en ny fas i spelet.

Rucken

En ruck uppstår när bollen är på marken och en eller flera spelare från varje lag stående stänger ytan runt bollen. Spelare får inte använda händerna i en ruck. Istället måste de använda fötterna för att flytta bollen, eller trycka sig över bollen så att den kommer ut bakom rucken. Därefter kan den plockas upp och spelet fortsätta.

Maulen

En maul uppstår när bollhållaren stående halls fast av en eller flera motståndare, samt att en eller fler medspelare ansluter (binder in) (en maul kräver därmed minst tre spelare). Bollen får inte vara på marken

Laget som har bollen kan försöka vinna mark genom att driva motståndarna bakåt mot motståndarnas målområde. Bollen kan sedan passas bakåt mellan spelare i maulen och därefter passas till spelare som ej är i maulen, eller tas ut av en spelare som lämnar maulen och springer med bollen.

© World Rugby 2010 - 2020 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.